Kratek film Motus

2016

Naše storitve
Barvna korekcija in compositing

Napovednik

Režiser
Oton Bačar

Produkcijska hiša
Studio Arkadena

Naročnik
Studio Arkadena d.o.o., Slovenija